Manžete

Manžeta je elastični zaptivni element koji služi za zaptivanje klipa i cilindra u hidraulici i pneumatici. Funkcija zaptivanja postiže se pritiskom zaptivne usne na klip i cilindar. Manžete su aksijalni gumeni zaptivni elementi. Izrađuju se u različitim oblicima za različite namene. Naš program obuhvata šest oblika.

Materijali koji se koriste za izradu su :

  • Perbunan (NBR)
  • Flour (FPM)

Manžeta za cilindar
Maksimalni pritisak16Mpa

Jednakostrana manžeta
Maksimalni pritisak: 16Mpa

Manžeta za klip
Maksimalni pritisak: 16Mpa 

Manžeta za "O" prsten 
Maksimalni pritisak: 16Mpa 

Manžeta sa pritisnim prstenom
Maksimalni pritisak: 25Mpa