Crevo za gorivo, impulsno crevo za STIHL

Kataloški broj: 1110 141 8600
Model: 041, 051
Hemogum šifra: 61-12-100

Crevo za gorivo za STIHL

Kataloški broj: 1111 358 7700
Model: 041, 051
Hemogum šifra: 61-12-101

Impulsno crevo za STIHL

Kataloški broj: 1113 141 8600
Model: 031, 032
Hemogum šifra: 61-12-102

Crevo za gorivo za STIHL

Kataloški broj: 1117 358 7700
Model: 042, 048
Hemogum šifra: 61-12-103

Crevo za gorivo za STIHL

Kataloški broj: 1119 358 7700
Model: 038, 034, 036
Hemogum šifra: 61-12-104

Crevo za ulje za STIHL

Kataloški broj: 1122 647 9400
Model: 024, 026, 034, 036, 064, 066, 341, 361, 640, 650
Hemogum šifra: 61-12-105

Crevo za ulje za STIHL

Kataloški broj: 1123 358 7701
Model: 021, 023, 025
Hemogum šifra: 61-12-106

Crevo za ulje za STIHL

Kataloški broj: 1123 647 9400
Model: 021, 023, 025
Hemogum šifra: 61-12-107

Crevo za gorivo za STIHL

Kataloški broj: 1124 358 7700
Model: 064, 066
Hemogum šifra: 61-12-108